Affärsidé

Vår affärsidé är att inom affärsområdet företagsekonomi erbjuda redovisnings- löne- och rådgivningstjänster med hög kompetens och servicegrad till mindre samt medelstora företag och organisationer.