Affärsidé

Vår affärsidé är att inom affärsområdet företagsekonomi erbjuda redovisnings- revisions- och rådgivningstjänster med hög kompetens och servicegrad till mindre samt medelstora företag och organisationer.