Vi erbjuder en helhetslösning

Rådgivning

Vi har bred och djup erfarenhet av ekonomi- och ledarfrågor och kan därför vara en nyttig samarbetspartner att "bolla" idéer och uppslag med.

Läs mer ››

Redovisning

Lägger du ner mycket tid på pappersarbete, tid som du hellre hade velat lägga på din egentliga arbetsuppgift? Vi har en lösning på detta problem!

Läs mer ››

Revision

Det är av yttersta vikt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer, stat och kommun.

Läs mer ››

Elektronisk fakturahantering

Med hjälp av elektronisk fakturahantering blir hanteringen av dina leverantörsfakturor åtskilligt enklare och betydligt mer effektiv.

Läs mer ››

Lidhed Boström Redovisning & Revision AB hjälper företag från idé till lönsam verksamhet. Vi är gärna med från allra första början vid bolagsbildningen. En annan del som vi gärna hjälper till med är att skapa en god redovisningsorganisation, antingen genom att ge råd om upplägg av redovisning eller genom att vi utför löpande redovisning åt företaget. Vi utför bokslut och årsredovisning och kan även erbjuda revision.

Vi hjälper till med helheten.