Referenser

Rosen Foto & Ur AB

- Varför har ni valt att arbete med Lidheds revison?
Vi har haft ett samarbete i 40 år, en gammal tradition som fungerat väldigt bra! Det känns väldigt tryggt med en lokal revisor, det blir både personligt och praktiskt att ha dem i närheten.

- Vilka tjänster har Lidheds hjälpt er med?

Bokslut, bokföring, revision, skicka uppgifter till myndigheter etc.

- Hur har det hjälpt er och påverkat ert arbete/resultat?
De har tagit fram bra underlag och hjälpt oss att visualisera det som vi har kommit fram till. De ger oss utförliga resultatrapporter och kalkyler.