Redovisning

Reko

Kanske är det så att du lägger ner väldigt mycket tid på pappersarbete och administration, tid som du hellre hade velat lägga på din egentliga arbetsuppgift.
Vi har en lösning på detta. Låt oss hjälpa dig att bygga upp bra administrativa rutiner. Vi är flexibla när det gäller att finna de bästa lösningarna.

Vi arbetar med ett redovisningsprogram som ger mycket överskådliga och lättlästa rapporter. Med hjälp av dem kan vi se till att ditt företag får rätt signal i rätt tid med hjälp av bland annat uppföljning av månadens resultat och mellanbokslut.

Vi kan hjälpa dig med bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration samt tillhörande handlingar. Vi ser till att myndigheterna erhåller handlingarna i rätt tid och vi ger dina handlingar ett representativt utseende.

Våra kunder är små och medelstora aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och ideella föreningar.

Exempel på tjänster, inom redovisning:

  • Löpande redovisning
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Skattedeklaration till Skatteverket
  • Inkomstdeklaration för företaget och/eller privat
  • Budget
  • Likviditets- och resultatanalys