Rådgivning

Rådgivning

Vi har bred och djup erfarenhet av ekonomi- och ledarfrågor och kan därför vara en nyttig samarbetspartner att "bolla" idéer och uppslag med.

Exempel på tjänster, inom rådgivning:

  • Ekonomisk styrning och affärsutveckling
  • Generationsskifte
  • Företagsvärdering och företagsöverlåtelser
  • Upphandling av datasystem
  • Försäkringsfrågor
  • Pensionsstiftelser
  • Finansieringsfrågor
  • Bolagsbildande
  • Skatterådgivning