Elektronisk fakturahantering


Med hjälp av elektronisk fakturahantering blir hanteringen av dina leverantörsfakturor åtskilligt enklare och betydligt mer effektiv. Fakturorna blir också tillgängliga på ett helt nytt sätt – digitalt sökbara och lättåtkomliga.

Vi använder oss av en programvara som heter Fortnox. Fortnox är ett webbaserat system som inte kräver någon installation eller underhåll. Det är enkelt åtkomligt var du vill via webben på både dator och smarttelefon.

Förenklar vardagsarbetet
Traditionell hantering av leverantörsfakturor är tidskrävande. Genom att använda elektronisk fakturahantering frigör du tid till att utveckla din verksamhet.

Så här fungerar det

1. Leverantörerna skickar fakturorna direkt till Lidhed Boström Redovisning & Revision AB med traditionell post eller via mejl direkt in i systemet. Vi skannar, tolkar och skickar dem vidare till det webbaserade systemet Fortnox, där sedan kontering och attestering sker.

2. Det webbaserade systemet skickar ut ett e-post meddelande med information om att det finns leverantörsfakturor som ska attesteras. Mottagaren attesterar med en knapptryckning och fakturan går sedan vidare till ekonomisystemet som färdigbehandlad.

 

För mer information är Ni välkommen att kontakta Andreas Lidhed, 036-33 11 144 eller andreas.lidhed@lidhedbostrom.se.